عکس/ حال و هوای حرم رضوی در دهه کرامت

عکس/ حال و هوای حرم رضوی در دهه کرامت
حرم امام رضا(ع) در میانه دهه کرامت و آستانه میلاد آن حضرت حال و هوای خاصی دارد.

عکس/ حال و هوای حرم رضوی در دهه کرامت

حرم امام رضا(ع) در میانه دهه کرامت و آستانه میلاد آن حضرت حال و هوای خاصی دارد.
عکس/ حال و هوای حرم رضوی در دهه کرامت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author