عید فطر چهارشنبه است

عید فطر چهارشنبه است
عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: احتمالا روز چهارشنبه روز عید سعید فطر خواهد بود.

عید فطر چهارشنبه است

عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: احتمالا روز چهارشنبه روز عید سعید فطر خواهد بود.
عید فطر چهارشنبه است

آپدیت نود 32 ورژن 7

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author