فتوایم را برای دفاع از عراق علیه بیگانگان صادر کردم نه علیه اهل تسنن

فتوایم را برای دفاع از عراق علیه بیگانگان صادر کردم نه علیه اهل تسنن
آیت‌الله سید علی سیستانی تأکید کرد که وی فتوای دفاع از عراق را در برابر بیگانگان و نه علیه اهل تسنن این کشور صادر کرده بود.

فتوایم را برای دفاع از عراق علیه بیگانگان صادر کردم نه علیه اهل تسنن

آیت‌الله سید علی سیستانی تأکید کرد که وی فتوای دفاع از عراق را در برابر بیگانگان و نه علیه اهل تسنن این کشور صادر کرده بود.
فتوایم را برای دفاع از عراق علیه بیگانگان صادر کردم نه علیه اهل تسنن

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author