قتل یک بانوی انگلیسی به اتهام شیعه شدن +عکس

قتل یک بانوی انگلیسی به اتهام شیعه شدن +عکس
بانوی شیعه انگلیسی، پس از آنکه برای دیدن خانواده اش به پاکستان سفر کرد، به اتهام شیعه بودن، توسط یکی از اعضای خانواده خود مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید.

قتل یک بانوی انگلیسی به اتهام شیعه شدن +عکس

بانوی شیعه انگلیسی، پس از آنکه برای دیدن خانواده اش به پاکستان سفر کرد، به اتهام شیعه بودن، توسط یکی از اعضای خانواده خود مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید.
قتل یک بانوی انگلیسی به اتهام شیعه شدن +عکس

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author