محاصره موقتی شیعیان/ احتمال بروز فاجعه‌ای دیگر در نیجریه

محاصره موقتی شیعیان/ احتمال بروز فاجعه‌ای دیگر در نیجریه
روز گذشته پنج کامیون ارتشی، به همراه پرسنل نظامی و وسایل نقلیه زره‌پوش، مرکز جنبش اسلامی نیجریه را در ناحیه پوتیسکوم ایالت یوبه نیجریه مورد محاصره قرار دادند.

محاصره موقتی شیعیان/ احتمال بروز فاجعه‌ای دیگر در نیجریه

روز گذشته پنج کامیون ارتشی، به همراه پرسنل نظامی و وسایل نقلیه زره‌پوش، مرکز جنبش اسلامی نیجریه را در ناحیه پوتیسکوم ایالت یوبه نیجریه مورد محاصره قرار دادند.
محاصره موقتی شیعیان/ احتمال بروز فاجعه‌ای دیگر در نیجریه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author