مخالفت روزنامه مشهور کانادایی با به‌کارگیری «دولت اسلامی» به جای «داعش»

روزنامه قدیمی و مشهور «تورنتو استار» کانادا با اعلام مخالفت خود برای به کار‌گیری لفظ «دولت اسلامی» به جای داعش، این عنوان آن را والاتر و پاک‌تر از آن دانست که برای گروهکی قاتل و غارتگر به کار برده شود.

سیستم اطلاع رسانی

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author