مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند

مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند
«سلطان سوکوتو»، رئیس امور اسلامی در شورای عالی نیجریه ضمن درخواست آزادی شعائر دینی مسلمانان در این کشور گفت: اعطای مجوز حجاب برای مسلمانان لطف به آن‌ها نیست بلکه یک حق است.

مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند

«سلطان سوکوتو»، رئیس امور اسلامی در شورای عالی نیجریه ضمن درخواست آزادی شعائر دینی مسلمانان در این کشور گفت: اعطای مجوز حجاب برای مسلمانان لطف به آن‌ها نیست بلکه یک حق است.
مسلمانان نیجریه خواستار آزادی مذهبی هستند

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author