منتظر ناامید نیست

منتظر ناامید نیست
طبق تاکید آموزه‌های اسلامی کسانی که امید بیشتری در فکر و روح خود احساس می‌کنند، تلاش بیشتری خواهند کرد زمینه ساز تحقق ظهور امام زمان باشند.

منتظر ناامید نیست

طبق تاکید آموزه‌های اسلامی کسانی که امید بیشتری در فکر و روح خود احساس می‌کنند، تلاش بیشتری خواهند کرد زمینه ساز تحقق ظهور امام زمان باشند.
منتظر ناامید نیست

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author