موانع سحرخيزي/دردهای خود را باشب زنده داری درمان کنیم/تاسف شیخ عباس قمی برای از دست دادن نماز شب

موانع سحرخيزي/دردهای خود را باشب زنده داری درمان کنیم/تاسف شیخ عباس قمی برای از دست دادن نماز شب
چنان كه برپايي نماز شب، آثاري را به همراه دارد، ترك آن نيز پيآمدهايي دارد كه به علل و عواملي انسان را از فيوضات سحر باز مي‌دارد.

موانع سحرخيزي/دردهای خود را باشب زنده داری درمان کنیم/تاسف شیخ عباس قمی برای از دست دادن نماز شب

چنان كه برپايي نماز شب، آثاري را به همراه دارد، ترك آن نيز پيآمدهايي دارد كه به علل و عواملي انسان را از فيوضات سحر باز مي‌دارد.
موانع سحرخيزي/دردهای خود را باشب زنده داری درمان کنیم/تاسف شیخ عباس قمی برای از دست دادن نماز شب

آپدیت نود 32 ورژن 9

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author