نیمی از احادیث شیعه از امام صادق علیه السلام است

نیمی از احادیث شیعه از امام صادق علیه السلام است
مراسم عزاداری امام جعفر صادق(ع) با حضور ، حضرت آیت الله وحید خراسانی و مردم متدین قم در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد.

نیمی از احادیث شیعه از امام صادق علیه السلام است

مراسم عزاداری امام جعفر صادق(ع) با حضور ، حضرت آیت الله وحید خراسانی و مردم متدین قم در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد.
نیمی از احادیث شیعه از امام صادق علیه السلام است

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author