واکنش زنان مسلمان بوسنی به ممنوعیت حجاب در دادگاه‌ها

حکم دادگاهی در بوسنی و هرزگوین مبنی بر ممنوعیت داشتن حجاب برای زنان مسلمان در محل کار، موجی از انتقادات را در این کشور حوزه بالکان پدید آورده است.

گوشی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author