پس از یک سال تلاش؛ انتقال کاملا سری تعدادی یهودی به سرزمین های اشغالی

این شبکه تاکید کرد که این عملیات، به صورت کاملاً محرمانه صورت گرفت، تا امکان جذب دیگر یهودیان از یمن برقرار بماند.

عکس های داغ جدید

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author