پشیمانی دختر انتحاری بوکوحرام!

دختر نوجوان مجهز به کمربند انفجاری که توسط بوکوحرام فرستاده شده بود، کمی پیش از شروع عملیات نظرش را تغییر داد.

کیمیا دانلود

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author