پنج نفری که شیطان را بیچاره کردند

پنج نفری که شیطان را بیچاره کردند
امام صادق(ع) فرمود: شیطان گفته است؛ پنج نفر مرا بیچاره ساخته‌اند و سایر مردم در قدرت و اختیار من هستند…

پنج نفری که شیطان را بیچاره کردند

امام صادق(ع) فرمود: شیطان گفته است؛ پنج نفر مرا بیچاره ساخته‌اند و سایر مردم در قدرت و اختیار من هستند…
پنج نفری که شیطان را بیچاره کردند

آپدیت نود 32 ورژن 7

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author