پیکر آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در جوار مضجع حضرت معصومه(س) به‌خاک سپرده شد +تصاویر

پیکر آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در جوار مضجع حضرت معصومه(س) به‌خاک سپرده شد +تصاویر
پیکر آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی‌اردبیلی دقایقی پیش در جوار مضجع حضرت معصومه(س) و در کنار دیگر علمای مدفون در حرم مطهر به‌خاک سپرده شود.

پیکر آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در جوار مضجع حضرت معصومه(س) به‌خاک سپرده شد +تصاویر

پیکر آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی‌اردبیلی دقایقی پیش در جوار مضجع حضرت معصومه(س) و در کنار دیگر علمای مدفون در حرم مطهر به‌خاک سپرده شود.
پیکر آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در جوار مضجع حضرت معصومه(س) به‌خاک سپرده شد +تصاویر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author