چرا پیامبر اکرم(ص) خود را «ابن الذبیحین» می‌خواندند

زمانی که عبدالمطلب احساس کرد به چاه زمزم نزدیک می‌شود، نذر کرد اگر خداوند به وی 10 پسر عنایت کند، یکی از آن‌ها را در راه خدا و در کنار خانه کعبه قربانی کند،

اندروید

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author