کسی نمی تواند با بخشنامه، مردم را به فهم قرآنی مشتاق سازد

کسی نمی تواند با بخشنامه، مردم را به فهم قرآنی مشتاق سازد
قطعا فهم قرآن دستورالعملی نیست و کسی نمی تواند با بخشنامه، مردم را با فهم قرآنی مشتاق سازد. حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد گفت: امروز توسعه فهم قرآن مورد استقبال زیادی از فعالان قرآنی قرار گرفته است.

کسی نمی تواند با بخشنامه، مردم را به فهم قرآنی مشتاق سازد

قطعا فهم قرآن دستورالعملی نیست و کسی نمی تواند با بخشنامه، مردم را با فهم قرآنی مشتاق سازد. حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد گفت: امروز توسعه فهم قرآن مورد استقبال زیادی از فعالان قرآنی قرار گرفته است.
کسی نمی تواند با بخشنامه، مردم را به فهم قرآنی مشتاق سازد

خرید بک لینک قوی

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author