گفت‌و‌گوی دینی اسلام و مسیحیت به تلویزیون ارمنستان راه پیدا کرد

گفت‌و‌گوی دینی اسلام و مسیحیت به تلویزیون ارمنستان راه پیدا کرد
میزگرد گفت‌و‌گوی دینی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان در شبکه تلویزیونی «شوقاکات» این کشور برگزار شد.

گفت‌و‌گوی دینی اسلام و مسیحیت به تلویزیون ارمنستان راه پیدا کرد

میزگرد گفت‌و‌گوی دینی با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان در شبکه تلویزیونی «شوقاکات» این کشور برگزار شد.
گفت‌و‌گوی دینی اسلام و مسیحیت به تلویزیون ارمنستان راه پیدا کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author