یورش بودائیان افراطی به مراسم اسلامی در میانمار

یورش بودائیان افراطی به مراسم اسلامی در میانمار
براساس گزارش‌ها، بودائیان افراطی در میانمار مانع از برگزاری یک مراسم مذهبی مسلمانان در شهر یانگون در جنوب این کشور شدند.

یورش بودائیان افراطی به مراسم اسلامی در میانمار

براساس گزارش‌ها، بودائیان افراطی در میانمار مانع از برگزاری یک مراسم مذهبی مسلمانان در شهر یانگون در جنوب این کشور شدند.
یورش بودائیان افراطی به مراسم اسلامی در میانمار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author