برگزاری همایش “اسلام و محیط زیست” در قم

دانشگاه مفید با همکاری سازمان محیط‌ زیست و دیگر نهادهای حوزوی و دانشگاهی همایشی را تحت عنوان «اسلام و محیط‌ زیست» برگزار می کند.

میهن دانلود

سپهر نیوز

label, , ,

About the author