“علامه راجه” به اعتصاب غذا پایان دهد

“علامه راجه” به اعتصاب غذا پایان دهد
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیام خود خطاب به علامه راجه ناصر عباس جعفری تاکید کردند: جنابعالی و جمعی از دوستانتان، جانفشانی مهمی از طریق اعتصاب غذا برای احقاق حق پیروان مکتب اهل بیت (ع) در پاکستان کرده‌اید که در بسیاری از نقاط جهان انعکاس یافته و بحمدالله ثمرات قابل توجهی در برداشته است.

“علامه راجه” به اعتصاب غذا پایان دهد

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیام خود خطاب به علامه راجه ناصر عباس جعفری تاکید کردند: جنابعالی و جمعی از دوستانتان، جانفشانی مهمی از طریق اعتصاب غذا برای احقاق حق پیروان مکتب اهل بیت (ع) در پاکستان کرده‌اید که در بسیاری از نقاط جهان انعکاس یافته و بحمدالله ثمرات قابل توجهی در برداشته است.
“علامه راجه” به اعتصاب غذا پایان دهد

افق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author