طرح دانشگاه “هاروارد” برای مقابله با بی سوادی دینی

دایان مور، مدیر پروژه سواد دینی مدرسه الهیات دانشگاه هاروارد گفت: این یکی از نمونه‌های بی‌سوادی فراگیر در مورد دین است که در سراسر جهان پراکنده شده است.

دانلود فیلم خارجی

خبر اسلامی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author