افتتاح مرکز فرهنگی شهر “ادمنتون” کانادا با حضور نماینده آیت الله سیستانی +عکس

افتتاح مرکز فرهنگی شهر “ادمنتون” کانادا با حضور نماینده آیت الله سیستانی +عکس
مراکز دینی کانال های ارتباطی هستند که سرچشمه همه آنها منبع واحدی است و آن الله خالق عظیم است.

افتتاح مرکز فرهنگی شهر “ادمنتون” کانادا با حضور نماینده آیت الله سیستانی +عکس

مراکز دینی کانال های ارتباطی هستند که سرچشمه همه آنها منبع واحدی است و آن الله خالق عظیم است.
افتتاح مرکز فرهنگی شهر “ادمنتون” کانادا با حضور نماینده آیت الله سیستانی +عکس

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author