مراسم خوش آمدگویی به خورشید در معبد “خدای خورشید”! +فیلم

شرکت کنندگان در این مراسم با بالا گرفتن دست هایشان به خورشید نو سلام می کنند.

عکس

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author