توقف پخش سریال “یوسف پیامبر”

توقف پخش سریال “یوسف پیامبر”
پخش سریال یوسف پیامبر (ع) از این شبکه تلویزیونی باعث راه اندازی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی شد که شماری از روحانیون موریتانی نیز در آن شرکت کرده و خواستار توقف پخش سریال شدند.

توقف پخش سریال “یوسف پیامبر”

پخش سریال یوسف پیامبر (ع) از این شبکه تلویزیونی باعث راه اندازی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی شد که شماری از روحانیون موریتانی نیز در آن شرکت کرده و خواستار توقف پخش سریال شدند.
توقف پخش سریال “یوسف پیامبر”

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author