“روز تنبیه مسلمانان”؛ 25 امتیاز برای کشیدن روسری، 1000 تا برای آتش زدن مسجد

“روز تنبیه مسلمانان”؛ 25 امتیاز برای کشیدن روسری، 1000 تا برای آتش زدن مسجد

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، در این نامه‌ها نوشته شده است روز سوم آوریل «روز تنبیه مسلمانان» است و به هر نوع خشونتی که علیه یک مسلمان اعمال شود امتیازی تعلق می‌گیرد؛ از 25 امتیاز برای کشیدن روسری از روی سر زنان مسلمان تا 500 امتیاز برای به قتل رساندن یک مسلمان و 1000 امتیاز برای به آتش کشیدن یک مسجد. در نامه نوشته شده است: «آیا شما همانند اکثریت مردم یک گوسفند هستید؟ گوسفند از دستورات پیروی می‌کند و به آسانی هدایت می‌شود. آنها مجوز تاخت و تاز بر ملل غالباً سفیدپوست اروپا و شمال امریکا را به افرادی داده‌اند که هیچ چیز جز آزاردادن ما و تبدیل دولت‌های مردم‌سالار به حکومت پلیسی مذهبی نمی‌خواهند.»

نمایندۀ غرب برادفورد در پارلمان نیز گفت: «بعضی از افراد در حوزۀ انتخاباتی او این نامه را دریافت کرده‌اند. نه تنها برای افرادی که این نامه را دریافت کرده‌اند بلکه این رویداد در عرصۀ جامعه طبیعتاً بسیار مضطرب‌کننده است.» و در ادامه گفت: «من از مردم می‌خواهم هشیار باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را به پلیس گزارش کنند.»

ایمان عطا، که فعالیت‌های ضدمسلمانان را نظارت می‌کند گفت: «این نامه‌ها باعث ایجاد رعب و وحشت زیادی در جامعه شده‌ است و مردم می‌پرسند آیا آنها امنیت دارند، آیا فرزندان آنها می‌توانند در امنیت بیرون از خانه بازی کنند. ما مردم را به آرامش دعوت می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم اگر یکی از این نامه‌ها را دریافت کردند به پلیس تلفن کنند.»

پلیسِ مبارزه با تروریسم شمال شرق بریتانیا مشغول تحقیق در مورد این نامه‌هاست. پلیس می‌گوید: «ضروری است که تمام نامه‌ها و پاکت‌نامه‌ها به عنوان مدرک به پلیس تحویل داده شود، این اتفاقی نادر است و ما درخواست داریم هشیار و آرام باشید، سرویس‌های پشتیبانی ما آماده به خدمت هستند.»

به نظر می‌رسد تعدادی از این نامه‌ها از منطقۀ شفیلد ارسال شده است. دستیار ارشد مشاور پلیس جنوبی یورکشایر، تیم فاربر، تأیید کرده است که «سه گزارش از نامه‌ها در این منطقه دریافت شده است و این نامه‌ها بسیار مضطرب‌کننده است و به مردم حق می‌دهیم که نگران باشند، اما می‌توانم به مردم اطمینان بدهم که ما این اسناد و نامه‌ها را بسیار جدی گرفته‌ایم و تحقیقات دقیق در این موضوع در حال انجام است، جرایم نفرت‌پراکنی در هر شکلی تحمل نخواهد شد و ما با همکاران‌مان در واحد مبارزه با تروریسم همراهی خواهیم کرد تا زمانی که مطمئن بشویم کسانی که دست به این کار زده‌اند به عدالت تحویل داده شوند.

“روز تنبیه مسلمانان”؛ 25 امتیاز برای کشیدن روسری، 1000 تا برای آتش زدن مسجد

به گزارش دین‌آنلاین به نقل از گاردین، در این نامه‌ها نوشته شده است روز سوم آوریل «روز تنبیه مسلمانان» است و به هر نوع خشونتی که علیه یک مسلمان اعمال شود امتیازی تعلق می‌گیرد؛ از 25 امتیاز برای کشیدن روسری از روی سر زنان مسلمان تا 500 امتیاز برای به قتل رساندن یک مسلمان و 1000 امتیاز برای به آتش کشیدن یک مسجد. در نامه نوشته شده است: «آیا شما همانند اکثریت مردم یک گوسفند هستید؟ گوسفند از دستورات پیروی می‌کند و به آسانی هدایت می‌شود. آنها مجوز تاخت و تاز بر ملل غالباً سفیدپوست اروپا و شمال امریکا را به افرادی داده‌اند که هیچ چیز جز آزاردادن ما و تبدیل دولت‌های مردم‌سالار به حکومت پلیسی مذهبی نمی‌خواهند.»

نمایندۀ غرب برادفورد در پارلمان نیز گفت: «بعضی از افراد در حوزۀ انتخاباتی او این نامه را دریافت کرده‌اند. نه تنها برای افرادی که این نامه را دریافت کرده‌اند بلکه این رویداد در عرصۀ جامعه طبیعتاً بسیار مضطرب‌کننده است.» و در ادامه گفت: «من از مردم می‌خواهم هشیار باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را به پلیس گزارش کنند.»

ایمان عطا، که فعالیت‌های ضدمسلمانان را نظارت می‌کند گفت: «این نامه‌ها باعث ایجاد رعب و وحشت زیادی در جامعه شده‌ است و مردم می‌پرسند آیا آنها امنیت دارند، آیا فرزندان آنها می‌توانند در امنیت بیرون از خانه بازی کنند. ما مردم را به آرامش دعوت می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم اگر یکی از این نامه‌ها را دریافت کردند به پلیس تلفن کنند.»

پلیسِ مبارزه با تروریسم شمال شرق بریتانیا مشغول تحقیق در مورد این نامه‌هاست. پلیس می‌گوید: «ضروری است که تمام نامه‌ها و پاکت‌نامه‌ها به عنوان مدرک به پلیس تحویل داده شود، این اتفاقی نادر است و ما درخواست داریم هشیار و آرام باشید، سرویس‌های پشتیبانی ما آماده به خدمت هستند.»

به نظر می‌رسد تعدادی از این نامه‌ها از منطقۀ شفیلد ارسال شده است. دستیار ارشد مشاور پلیس جنوبی یورکشایر، تیم فاربر، تأیید کرده است که «سه گزارش از نامه‌ها در این منطقه دریافت شده است و این نامه‌ها بسیار مضطرب‌کننده است و به مردم حق می‌دهیم که نگران باشند، اما می‌توانم به مردم اطمینان بدهم که ما این اسناد و نامه‌ها را بسیار جدی گرفته‌ایم و تحقیقات دقیق در این موضوع در حال انجام است، جرایم نفرت‌پراکنی در هر شکلی تحمل نخواهد شد و ما با همکاران‌مان در واحد مبارزه با تروریسم همراهی خواهیم کرد تا زمانی که مطمئن بشویم کسانی که دست به این کار زده‌اند به عدالت تحویل داده شوند.

“روز تنبیه مسلمانان”؛ 25 امتیاز برای کشیدن روسری، 1000 تا برای آتش زدن مسجد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author