آموزش تصویری خواندن نماز به صورت نشسته

آموزش تصویری خواندن نماز به صورت نشسته

آموزش تصویری خواندن نماز به صورت نشسته
آموزش تصویری خواندن نماز به صورت نشسته

 

آموزش نحوه خواندن نماز به صورت نشسته 

همه ما مسلمانان معتقديم كه تحت هيچ شرايطی نماز را ترک نكنيم. درمواردی شايد ديده باشيم كسانی با مشكلات جسمی مثل زانو درد، كمر درد، آرتروز، كهولت سن يا زمان بارداری در ادای فريضه نماز كه جز اصول دين است سستی و كاهلی در نماز می كنند كه اين دستور در دين ما جايز نيست.

نمازگزاران گرامی ميدانند كه نماز خواندن جز واجبات دين اسلام است. كسی كه نماز نخواند و نماز را ترک كند ناشی از ضعف ايمان و بی توجهی به فرمان الهي است پس ادای فريضه نماز تحت هر شرايطی الزاميست.

قابل توجه است در مواقعی توصيه ميشود از صندلی نماز استفاده شود نمازگزاران بايد بدانند كه حتی المكان بايد نماز را بصورت صحيح انجام داد و اركان نماز را رعايت نمايند.

يكی از اركان نماز قيام است (يعنی موقع تكبيرة الاحرام و پیش از رفتن به ركوع نمازگزار ايستاده باشد) نمازگزارانی كه عذر جسمی و شرعی دارند بايد بدانند كه تاجايی كه امكان دارد بايد اركان نماز مثل تكبيرة الاحرام، قيام، ركوع و سجود را بصورت صحيح انجام داد. مگر این که حس کنند نمی توانند و یا طبق دستور پزشک منع شده باشند.

نمازگزار بايد به هر اندازه كه مى تواند ولو با تكيه دادن به ديوار و امثال آن بايستد، درصورتی که فرد می تواند حمد و سوره را ايستاده بخواند و ركوع را نمیتواند، می تواند بعد از حمد و سوره بر روی صندلی بنشيند. متأسفانه ديده مي شود بعضی از سالخوردگان از خانه تا مسجد با عصا حركت می كنند ولی در نماز به میزان يک حمد و سوره نمی ايستند! بايد توجه نمود چه بسا اگر نتوان حمد و سوره را ايستاده بخواند و تنها تكبيره الاحرام را میتواند بايستد؛ بايد چنين كند. از همان اول نمیتواند روی صندلی یا زمین بنشيند. پس تا آن جا كه امكان دارد بايد اجزاء و شرايط نماز را رعايت نمايد.

وضعیت خواندن نماز بصورت نشسته:
در صورتی میتوان نماز را بصورت نشسته خواند که یکی از این دو وضعیت را داشته باشد
1- در قیام کردن ضعیف باشد
2- ایستادن باعث به خطر افتادن سلامتی شود

آموزش تصویری خواندن نماز بصورت نشسته با صندلی نماز:

آموزش خواندن نماز به صورت نشسته,خواندن نماز به صورت نشستهنحوه قیام کردن

 

آموزش خواندن نماز به صورت نشسته,خواندن نماز به صورت نشستهخواندن حمد و سوره

 

آموزش خواندن نماز به صورت نشسته,خواندن نماز به صورت نشستهنحوه رکوع کردن

 

آموزش خواندن نماز به صورت نشسته,خواندن نماز به صورت نشستهنحوه سجده کردن به صورت نشسته

 

آموزش خواندن نماز به صورت نشسته,خواندن نماز به صورت نشستهقنوت در نماز

 

آموزش خواندن نماز به صورت نشسته,خواندن نماز به صورت نشستهخواندن تشهد و سلام در نماز به صورت نشسته

آموزش خواندن نماز بصورت نشسته بر روی زمین:
اما کیفیت نماز نشسته اینست که در حال نشسته پس از نیت، تکبیره الاحرام گفته ميشود و بعد از حمد و سوره موقع رکوع سر را تا روبروی زانوها خم می کنیم و بعد از آن به وضعیت نشسته قرار می گیریم و بعد به سجده می رویم. و رکعت دوم هم به همین صورت انجام ميشود و در حال نشسته تشهد و سلام خوانده ميشود.

احکام خواندن نماز بصورت نشسته:
آیا مي شود در موقع استفاده از صندلی با کفش نماز خواند:
آیت الله خامنه ای: کسى که سجده را روى صندلى به جا مى آورد مى تواند با کفش نماز بخواند مگر آن كه بتواند دیگر مواضع سجده را بر زمین بگذارد كه در این صورت مراعات آن لازم است.

خواندن نمازهای قضا بصورت نشسته چه حکمی دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی: خواندن نمازهای قضا بصورت نشسته براي کسی که بصورت موقتی( به عنوان مثال بر اثر حاملگی یا بیماري) از قیام ناتوان است، مانعی ندارد، اما درصورتی که امید بهبودی دارد بهتر است صبر نماید و پس از بهبودی بخواند.

آیا میتوانیم نمازهای مستحبی را بطور نشسته بخوانیم؟
آیت الله مکارم شیرازی: میتوان نمازهای مستحبی مثل نماز غفیله را در حین خستگی یا بیماري براي محروم نشدن از اثرات معنوی بطور نشسته به جا آورد.

کسانی که بر روی صندلی چرخدار نماز میخوانند و شک کنند که آیا صندلی نجس است یا نه چه حکمی دارد؟
آیت الله مکارم شیرازی: ناپاک بودن صندلى چرخدار یا عصاى بیماران، براى نماز اشکالى ندارد.

label,

About the author