برپایی نقد دینی و علمی «فمنیسم» در تهران

برپایی نقد دینی و علمی «فمنیسم» در تهران
برپایی نقد دینی و علمی «فمنیسم» در تهران

نظر به حساسیت و اهمیت حوزه زنان در انقلاب اسلامی و نفوذ و سرمایه گذاری عظیم دشمن در این حیطه قرار است تا با هماهنگی موسسه پژوهشی مقام معظم رهبری و سازمان فضای مجازی سپاه تهران، سمیناری با موضوع صیانت از زن مسلمان و با موضوعات نقد دینی و علمی فمنیسم و بازخوانی هویت زنان مسلمان در تاریخ پنجشنبه هفتم شهریور از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در مجموعه شهدای هفتم تیر برگزار شود.

به همین مناسبت بیانیه این سمینار به شرح زیر منتشر شده است:
«سخنرانان این همایش عبارتند از: ۱) دکتر زینب ثمنی، دکترای معارف اسلامی از دانشگاه تهران، مدرس حوزه و پژوهشگر ارشد موسسه پژوهشی مقام معظم رهبری
۲) مرجان توکلی کارشناس ارشد، حقوق خانواده از دانشگاه امام صادق پژوهشگر ارشد موسسه پژوهشی مقام معظم رهبری
۳) مرضیه رضایی کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه امام صادق و پژوهشگر ارشد موسسه پژوهشی مقام معظم رهبری
۴) فاطمه عمرانی، کارشناس ارشد حقوق خانواده امام صادق، پژوهشگر ارشد موسسه پژوهشی مقام معظم رهبری
از تمام بانوان فرهیخته و. مسلمان دعوت می‌شود تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند»

label,

About the author