مالیات هنگفت نژادپرستانه علیه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان در میانمار
description

مالیات هنگفت نژادپرستانه علیه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان در میانمار

مالیات هنگفت نژادپرستانه علیه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان در میانمارمسئولان دولت میانمار با هدف تعطیلی مغازه‌های مسلمانان روهینگیایی آنان را مجبور …