مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس
description

مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس

مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکسحادثه مرگ‌بار در باشگاه شبانه هم‌جنس‌بازان در اورلاندو، فرصت دیگری …