حکم چت کردن با جنس مخالف

حکم چت کردن با جنس مخالف
حکم شرعی گفتگو با نامحرم در اینترنت و فضای مجازی را بر اساس استفتائات مراجع عظام تقلید در این گزارش بخوانید.

حکم چت کردن با جنس مخالف

حکم شرعی گفتگو با نامحرم در اینترنت و فضای مجازی را بر اساس استفتائات مراجع عظام تقلید در این گزارش بخوانید.
حکم چت کردن با جنس مخالف

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author