آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی

آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی
آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی

نشست آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی به همراه مطالعه موردی مفاهیم قرآنی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برگزار می شود.

نشست آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی به همراه مطالعه موردی مفاهیم قرآنی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست، حسن بشیر و محمد عترت دوست به ارائه سخنانی با این موضوع می‌پردازند.

نشست آشنایی با روش تحلیل محتوای متون دینی به همراه مطالعه موردی مفاهیم قرآنی ۲۲ اردیبهشت ۹۸ از ساعت ۱۸ تا ۲۳ و۳۰ برگزار می‌شود.

این نشست همزمان با نمایشگاه بین المللی قرآن در مصلی بزرگ امام خمینی، روبروی محراب، زیر پله شبستان، بین ستون ۴۲ و ۴۵، سالن نشست‌ها برگزار خواهد شد.

label,

About the author