نحوه خواندن نماز وتیره یا نافله عشا

نحوه خواندن نماز وتیره یا نافله عشا

نحوه خواندن نماز وتیره یا نافله عشا
نحوه خواندن نماز وتیره یا نافله عشا

 

نماز وتیره یا نافله عشا 

نماز وتیره از نافله های نماز عشا است که در مورد این نماز گفته اند هر کسی آنرا کامل بخواند از غافلان نوشته نمى شود. در ادامه مقاله ما را همراهی کنید تا با نحوه خواندن نماز وتیره و همچنین ثواب خواندن این نماز بیشتر آشنا شوید.

نماز وتیره چیست؟
نماز وُتَیْره یا نافله عشاء دو رکعت نماز مستحبی است که بعد از نماز عشاء بصورت نشسته خوانده می شود. وتیره در فقه، به معنای« وتر کوچک» معنی شده است. وتر، یک رکعت پایانی نماز شب است. امام صادق( علیه السلام) نماز وتیره را به منزله یک رکعت نماز وتر در نماز شب می داند که درصورتی که نمازگزار بعد از ادای آن( وتیره) از دنیا رفت ثواب نماز وتر برای او منظور گردد. امام صادق در ادامه فرمود رسول خدا این نماز را نمی خواند، چون توسط وحی می دانست که آیا در این شب از دنیا میرود یا خیر؛ ولی سایرین را به خواندن آن سفارش می کرد.

نحوه خواندن نماز وتیره:
نماز وتیره نافله نماز عشاست، دو رکعت است که پس از نماز عشا بصورت نشسته خوانده می شود. كسى كه مى خواهد نماز وتیره و نافله نماز عشا بخواند، چهار زانو مى نشیند نماز گزار نیت می کند دو رکعت نماز وتیره به جا می آورم قربة الی الله و بعد سوره حمد را قرائت مى كند، و پس از حمد، سوره واقعه را بخوانید و در همان حالت رکوع و سجود را انجام می دهد و برای رکعت دوم پس از سوره حمد، سوره توحید را میخوانند و بعد دستش را بلند كرده و قنوت را انجام میدهد و بعد رکوع و سجود را انجام میدهد و پس از دو سجده تشهد و سلام را می خواند.

وقت خواندن نماز وتیره:
وقت نماز وتیره، بعد از نماز عشا تا نیمه شب شرعی است ولی گفته شده درصورتی که بلافاصله بعد از نماز عشا خوانده شود، بهتر است.

 

نماز وتیره,نحوه خواندن نماز وتیره,نماز نافله عشانحوه خواندن نماز وتیره

چرا پس از نماز عشاء، دو رکعت نماز نشسته سفارش شده است؟
امام باقر فرمودند:« براى اینکه خدای تبارک و تعالى هفده رکعت واجب فرمود پس رسول خدا ( ص) دو برابر( نماز مستحب) بدان افزودند پس مجموع پنجاه و یک رکعت شد، پس این دو رکعت را امر فرمودند نشسته بخوانند تا یک رکعت محسوب شده و بدین ترتیب در مقابل هر یک رکعت فریضه دو رکعت نافله واقع می شود».

ائمه در مورد ثواب نماز وتیره چه فرمودند:
امام صادق( علیه السلام): هركس این دو ركعت را بخواند، و صد آیه در آن تلاوت كند، از غافلان نوشته نمى شود.

امام باقر( علیه السلام): هركس سوره مُلْك را شب بخواند، به قرائت بسیار و پاكیزه عمل کرده، و از غافلان نخواهد بود، و من هم پس از نماز عشا آن دو را در حالت نشسته مى خوانم.

label, ,

About the author