افراط بن سلمان در برخورد با شخصیت‌های دینی مخالف خود

افراط بن سلمان در برخورد با شخصیت‌های دینی مخالف خود
افراط بن سلمان در برخورد با شخصیت‌های دینی مخالف خود

به نقل از پایگاه خبری الخلیج الجدید، اظهارات عائض القرنی یکی از سلفی‌های عربستان در ماه گذشته توجه بسیاری را در سطح محلی و منطقه ای در تلویزیون عربستان جلب کرد. عائض القرنی طی یک مصاحبه تلویزیونی به خاطر فتواهای افراط گرایانه خود در رابطه با جنبش الصحوه و اشتباهات ضد اسلامی خود عذرخواهی کرد.

سلفی‌های فعال در منطقه این مصاحبه را محکوم کردند. دراین میان حامیان دولت عربستان آن را تحسین کردند که ناصر القصبی بازیگر معروف طنز از جمله آنها است. روحانیون سلفی معتقدند که مصاحبه قرنی وی را از حرکت ضداسلامی داخل عربستان کنار گذاشته، القصبی نیز با وجود اینکه اعلام کرده عذرخواهی وی کافی نیست، اما تغییر موضع او را تحسین کرده است.

این حوادث پرسش هایی دررابطه با ماهیت درحال تغییر جامعه مذهبی عربستان مطرح می کند که این سوالات در دوره تسلط محمد بن سلمان بر عربستان پررنگ تر شده اند.

مصاحبه قرنی دلیل قاطعی بر این مسئله است که یکی از منابع اصلی و مهم نگرانی های داخلی همان مخالفت مذهبی است که در عربستان ادامه یافته است.

جنبش الصحوه

این مخالفان برای اولین بار در دهه 60 با جنبش الصحوه ظاهر شدند و فعالیت های خود را خارج از تسلط مستقیم دولت عربستان انجام دادند.

این جنبش در ابتدا برای آزادسازی جامعه عربستان بود اما پس از آن جنبه سیاسی به خود گرفته و به انتقاد از حضور نیروهای آمریکایی در مناطق عربستان پس از جنگ خلیج فارس در سال 1991 پرداخت.

در آن زمان دولت عربستان تعدادی از اعضای این جنبش را زندانی کرد؛ زیرا می ترسید که آنها به دلیل روابط خانوادگی پادشاه با ایالات متحده ضد دولت تحریک شوند.

بلافاصله پس از آزادشدن اعضای جنبش الصحوه، این جنبش فعالیت خود را ادامه داد و با حمایت روحانیون، جنبش بهار عربی در مصر و سوریه و لیبی و تونس ایجاد شد که گاهی مخالف سیاست های خارجی عربستان است.

به نظر می رسد که به قدرت رسیدن محمدبن سلمان موجب ایجاد شکاف در جنبش الصحوه شده است و نظام عربستان تحت تاثیر اصطلاح اسلام معتدل قرار گرفته است، این درحالی است که جنبش الصحوه را محکوم به ترویج افراط گرایی می کند.

عربستان اخیراً تعریف خود را از تروریسم گسترده تر کرد تا علاوه بر گروه های افراطی خشونت آمیز مانند داعش و القاعده، شامل اخوان المسلمین و جنبش الصحوة و حتی افرادی که همگرایی فکری با این گروه‌ها دارند نیز بشود. این اقدام باعث شد حاکمیت عربستان عناصر الصحوة را به عنوان تهدید ضد خود قلمداد کنند.

محیط سیاسی جدید عربستان در سایه حاکمیت محمد بن سلمان به گونه‌ای رقم خورده که فعالان سیاسی و روحانیون معارض و روزنامه ‌نگاران همواره در معرض بازداشت قرار دارند.

ولیعهد عربستان به روحانیون موافق خود اجازه حضور رسانه‌ای در عربستان را می دهد، اما هیچ زمینه‌ای برای حضور رسانه ای روحانیون منتقد خود فراهم نمی کنند. به این ترتیب حتی روحانیونی که نسبت به مسائل سیاسی واکنشی نشان نمی دهند نیز در معرض تهدید قرار دارند.

در همین رابطه در آگوست گذشته صالح آل طالب امام جماعت مسجد الجرام در مکه را به علت انتقاد از برخی رفتارهای غیر اسلامی بازداشت شد. مقامات امنیتی عربستان این انتقاد را انتقاد ضمنی از سیاست‌های اجتماعی محمد بن سلمان قلمداد کرده بودند.

label,

About the author